Θεραπευτικό γυμναστήριο

Θεραπευτικό γυμναστήριο

Τι είναι η θεραπευτική άσκηση;

Η θεραπευτική άσκηση αποτελεί το πιο τεκμηριωμένο μέσο αντιμετώπισης μυοσκελετικών, ορθοπεδικών και αθλητικών τραυματισμών.

Με τον όρο θεραπευτική άσκηση εννοούμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης που βασίζεται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα ασκήσεων αναλόγως το πρόβλημα του ασθενή.

Είναι αυτό που θα τον οδηγήσει στο να ξαναγίνει λειτουργικός ώστε να απολαμβάνει τις καθημερινές του δραστηριότητες, εργασιακές και κοινωνικές.

Τα είδη της θεραπευτικής άσκησης ποικίλουν ανάλογα με τις δυνατότητες, την παθολογία, το στάδιο και τους στόχους που καθορίζει ο ασθενής μαζί με το φυσικοθεραπευτή.

Εξατομικευμένο πρόγραμμα

Τα προβλήματα των τενόντων χρειάζονται διαφορετικό είδος άσκησης αναλόγως το στάδιο, σε σχέση με μυϊκά προβλήματα, προβλήματα αθλητικών κακώσεων και προβλήματα αρθρώσεων.

Τι είδος άσκηση (λάστιχα, ελεύθερα βάρη, βάρος σώματος κ.α)?
Σε τι συχνότητα πρέπει να εκτελείται?
Πόσο πρέπει να είναι το φορτίο που βάζουμε στον ασθενή?
Σε τι ένταση και με τι παραμέτρους (επαναλήψεις, σετ κ.α)?

Αυτές είναι οι βασικές σκέψεις του ειδικού φυσικοθεραπευτή που ορίζει ανάλογα το πρόβλημα που φέρει ο ασθενής του.

Σχετικά με τη θεραπευτική άσκηση

  • Η θεραπευτκή άσκηση συμβάλει στην εξισορρόπηση του σώματος, όταν υπαρχουν ασυμμετρίες στην κίνηση και τη δύναμη. Επίσης, συμβάλλει καθοριστικά στην επανεκπαίδευση του σώματος σε σωστά πρότυπα κίνησης, που έχουν αλλοιωθεί λόγω δυσλειτουργιών και προβλημάτων υγείας.

Ανάλογα με το προφίλ και ζητούμενο κάθε ασθενούς, μπορούν να καταρτιστούν ποικίλα είδη θεραπευτικής άσκησης.

Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • ασκήσεις έκκεντρων συστολών,
  • ασκήσεις νευρομυϊκής συναρμογής,
  • ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας,
  • ασκήσεις αύξησης της ελαστικότητας των μυών, κ.ά.

Κάθε πρόγραμμα σωματικής άσκησης που καταρτίζεται είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ατόμου με σκοπό την βελτίωση ελλειμάτων στην κίνηση και τη λειτουργικότητα αλλά και της γενικής φυσικής κατάστασης και υγείας. Το πλαίσιο της θεραπευτικής άσκησης (ατομικό ή ομαδικό πρόγραμμα, τύπος / διάρκεια-συχνότητα ασκήσεων) επιλέγεται για κάθε ασθενή με βάση το προφίλ (ηλικιακό, ενδιαφερόντων, τρόπου ζωής) και τις σωματικές δυνατότητες. Κάθε εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπευτικών ασκήσεων πραγματοποιείται αρχικά υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του/της θεραπευτή/τριας στην αρχή ή το τέλος της θεραπείας. Για τα ατομικά προγράμματα άσκησης παρέχεται ατομικό αναλυτικό πρόγραμμα ασκήσεων  έντυπης μορφής (εικόνες και περιγραφή ασκήσεων).

• Τενοντοπάθειας
• Τενοντίτιδας
• Οσφυαλγίας
• Οστεοαρθρίτιδας
• Αυχενικού συνδρόμου
• Αθλητικές κακώσεις
• Χρόνιου πόνου
• Πρόληψης πτώσεων σε άτομα τρίτης ηλικίας
• Στοματοπροσωπικού πόνου (κροταφογναθικές διαταραχές)

Φροντίστε το σώμα σας σήμερα για να σας φροντίσει εκείνο αύριο

Το σώμα σας είναι η προτεραιότητα σας και δεν υπάρχει περιθώριο αναμονής, επικοινωνήστε με έναν ειδικό μας σήμερα.

Shopping Basket