McKenzie Therapy

McKenzie Therapy

Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία® (ΜΔΘ)

Η ΜΔΘ είναι η φιλοσοφία της ενεργού εμπλοκής και εκπαίδευσης του ασθενούς,  που είναι αξιόπιστες  και χρησιμοποιούνται  από κλινικούς  και ασθενείς σε όλο τον κόσμο, στην αντιμετώπιση των  προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης και των περιφερειακών αρθρώσεων. Η προσέγγιση αυτή, με  βάση τις  διαθέσιμες μεθόδους, εξακολουθεί να είναι μία από τις πλέον τεκμηριωμένες και ερευνημένες συντηρητικές θεραπείες.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η αρχική αξιολόγηση – ένας ασφαλής και αξιόπιστος τρόπος  για την ακριβή διάγνωση και ως εκ τούτου την επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος. Ακριβές εξετάσεις, όπως μαγνητική Τομογραφία είναι, συχνά, περιττές. Οι πιστοποιημένοι στη ΜΔΘ  κλινικοί, είναι σε θέση να καθορίσουν γρήγορα, αν η μέθοδος θα είναι αποτελεσματική για κάθε ασθενή.

Τι περιλαμβάνει

Στην πραγματικότητα, η ΜΔΘ είναι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που βασίζεται σε υγιείς βασικές αρχές οι οποίες, όταν γίνουν  πλήρως κατανοητές και εφαρμοστούν σωστά, είναι πολύ επιτυχημένη.

Αποτελείται από 4 βήματα, αξιολόγηση, κατάταξη, αντιμετώπιση και πρόληψη.

Τα 4 βήματα της θεραπείας McKenzie

Συχνές ερωτήσεις

 • Η Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία (ΜΔΘ) είναι μία μέθοδος αξιολόγησης και θεραπείας για τον πόνο της σπονδυλικής στήλης και των άκρων  που έχει αναπτυχθεί από τον Νεοζηλανδό  Φυσικοθεραπευτή Robin McKenzie. Είναι  ευρέως διαδεδομένη και χρησιμοποιείται παγκοσμίως, για  περισσότερα από 30 χρόνια. Είναι μία θεραπεία εξατομικευμένων  και συγκεκριμένων ασκήσεων, θέσεων, κινητοποιήσεων και επίσης, μία εκπαιδευτική προσέγγιση με στόχο να παρέχει στον ασθενή τα εργαλεία για να βοηθηθεί, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα. Η ΜΔΘ έχει αρκετή έρευνα και  παρέχει ένα πλαίσιο αξιολόγησης και θεραπείας βασιζόμενο σε αυτήν την έρευνα.

Αξιολόγηση – Θεραπεία – Πρόληψη

Αξιολόγηση

Θα σας ζητηθεί να απαντήσετε λεπτομερώς, σε μία σειρά ερωτήσεων σχετικά με τα συμπτώματα σας και στη συνέχεια να εκτελέσετε μία σειρά από κινήσεις. Η ανταπόκριση των συμπτωμάτων σας  σε αυτές τις συγκεκριμένες κινήσεις παρέχει στον θεραπευτή τις πληροφορίες που χρειάζεται για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου  θεραπευτικού προγράμματος, ειδικά για εσάς.

Θεραπεία

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από την αξιολόγηση, ο θεραπευτής προτείνει συγκεκριμένες ασκήσεις και θέσεις, τις οποίες καλείστε να εκτελείτε σε τακτά διαστήματα. Οι ασκήσεις  αυτές μπορεί να συνοδεύονται με θεραπεία διά των χειρών από τον θεραπευτή. Ο στόχος είναι η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, στο μικρότερο δυνατό αριθμό συνεδριών. Θεραπεία που μπορεί να εκτελείται πέντε ή έξι φορές την ημέρα θα είναι σίγουρα πιο αποτελεσματική σε συντομότερο χρονικό διάστημα, από τη θεραπεία που εκτελείται μόνο από τον θεραπευτή μία ή δύο φορές την εβδομάδα.

Πρόληψη

Ο πόνος της μέσης και του αυχένα είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να επανέρχεται επί έτη. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης προσπαθούμε να κατανοήσουμε πώς συμπεριφέρονται τα συμπτώματα. Με βάση  αυτή τη γνώση υιοθετούμε τις  ασκήσεις που θα μειώσουν τον αριθμό μελλοντικών  επεισοδίων αλλά και να σας παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσετε πιθανά μελλονικά επεισόδια σε πρώιμο στάδιο, χωρίς την παρέμβαση ειδικού.

 • Οι περισσότεροι ασθενείς που ανταποκρίνονται θετικά στη ΜΔΘ, μπορούν να αυτοθεραπεύονται με επιτυχία  -μειώνοντας έτσι τον αριθμό επισκέψεων στην κλινική- όταν τους παρασχεθεί η απαραίτητη γνώση και τα εργαλεία, ώστε να έχουν τον έλεγχο της θεραπείας τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
 • Οι ασθενείς που ακολουθούν πιστά τα προτεινόμενα πρωτόκολλα θεραπείας, έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν επιμένοντα προβλήματα
 • Αποκτάς τη γνώση πως  να ελαχιστοποιείς τον κίνδυνο υποτροπής του προβλήματος και ταυτόχρονα  πώς να αυτοθεραπεύεσαι αν αυτό εμφανιστεί πάλι
 • Οι επιδιωκόμενοι στόχοι της Μεθόδου McKenzie είναι:
  • Μείωση του πόνου και της παραμόρφωσης
  • Διατήρηση της μείωσης του πόνου, μέσω της εκπαίδευσης και των συμβουλών στάσης
  • Αποκατάσταση πλήρους λειτουργικότητας 
  • Αποφυγή υποτροπών

Όχι. Πολλοί φυσικοθεραπευτές δεν έχουν εκπαιδευτεί σε αυτή τη μέθοδο, κάτι  που μάλλον αποτελεί έκπληξη, δεδομένης της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητάς της. Δυστυχώς πολλοί που ισχυρίζονται ότι εφαρμόζουν τη μέθοδο McKenzie, την διαφοροποιούν σε τέτοιο βαθμό, που ελάχιστα θυμίζει την πραγματική, αυθεντικη  Μέθοδο. Χωρίς την κατάλληλη αξιολόγηση και εκπαίδευση, τα αποτελέσματα είναι συχνά απογοητευτικά. Πιστοποιημένοι και Διπλωματούχοι Θεραπευτές έχουν αξιολογηθεί, ώστε να έχουν ένα επίπεδο ικανοτήτων και γνώσεων για να εφαρμόζουν τη Μέθοδο McKenzie.

Όχι, μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και για την επίλυση παθήσεων των μυών ,των  τενόντων και των αρθρώσεων, στις περιφερειακές αρθρώσεις  όπως π.χ. στον ώμο, στο ισχίο κ.λπ. 

Θα αξιολογηθείτε λεπτομερώς  από έναν εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή

 • Θα ενημερωθείτε για τη φύση του προβληματός σας
 • Θα σας εξηγήσει με ποιο τρόπο θα σας βοηθήσει
 • Θα σας συμβουλεύσει πως μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας

Πολύ πιθανό. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι αυτή η Μέθοδος μπορεί να θεραπεύσει αποτελεσματικά και ασθενείς με χρόνιο πόνο. Μία αναλυτική  εξέταση μετά από δύο ή τρεις συνεδρίες θα επιτρέψει στον θεραπευτή να καθορίσει πόσο θα ωφεληθείτε από  την εφαρμογή της  Μέθοδου σε εσάς. 

Φροντίστε το σώμα σας σήμερα για να σας φροντίσει εκείνο αύριο

Το σώμα σας είναι η προτεραιότητα σας και δεν υπάρχει περιθώριο αναμονής, επικοινωνήστε με έναν ειδικό μας σήμερα.

Shopping Basket