ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας